Pénzcentrum l 2011.01.10.

A hónap közepén jelenti be a kormány az új Széchenyi-terv indulását: a pályázatok legnagyobb kedvezményezettjei a kis- és középvállalkozások lesznek - írja a Magyar Hírlap.

Az új Széchenyi-tervtől a kormány elsősorban a foglalkoztatás bővítését várja. A Mapi Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. szerint a jövőben a pályázati forrásoknak körülbelül a felét kizárólag kis- és középvállalkozások érhetik majd el. A kkv-k minden kiírásban előnyt élveznek, és pluszpontszámmal, magasabb elérhető támogatásokkal ösztönzik fejlesztésre őket.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tervei szerint olcsó, gyors és hatékony pályázati rendszer jön létre egyszerű eljárási renddel, kevesebb adminisztrációval, gyorsabb elbírálási és kifizetési határidőkkel. A Széchenyi-terv újdonsága a kombinált konstrukciók megjelenése, amelyekben egyaránt jelen van a vissza nem térítendő támogatás és a garanciával felvett hitel.

Új Széchenyi Terv: így pályázz a kétezer milliárdos támogatásra

Kétezer milliárd forint áramolhat a magyar gazdaságba az Új Széchenyi Terv keretében kiírásra kerülő új pályázati konstrukciók január közepi startolásának köszönhetően. Az új pályázati ciklusban elsősorban a kis- és középvállalkozások (KKV) számára lesznek a legjobb pályázati lehetőségek. A pályázati támogatások fő célja a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés lesz, mely nem csak a KKV szektor, hanem az egész gazdasági szféra működésére pozitív hatással lehet.

Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) segítségével közvetlenül, illetve közvetetten mintegy 2000 milliárd forint áramolhat a gazdaságba. A korábbi kormányzati, illetve szabályozói ígéretek szerint az ÚSZT keretében az egyszerűbb intézményrendszer, a kisebb adminisztrációs teher, a gyorsuló döntéshozatal és a gyors kifizetések növelni fogják a pályázói elégedettséget.

A korábbi pályázati ciklushoz képest (2007-2010) - az erőteljesen változó gazdasági környezet miatt - elengedhetetlenné vált, hogy új prioritások mentén történjen meg a forráselosztás. A 4 Tender Hungary pályázati tanácsadó vállalat szerint az ÚSZT nyertese közvetlenül a gazdasági szféra, azon belül a KKV-k, elsősorban azok, amelyek a konvergencia (vidéki) régiókban működnek. Közvetetten azonban a pályázatokkal az egész ország nyer, mivel a KKV-k helyzetbe hozásával, az atipikus foglalkoztatási formák támogatásával, a versenyképesség javításával, az innovációs potenciál kihasználásával teljesülhetnek az Új Széchenyi Terv központi elvárásai, a munkahelyteremtés és a növekedés.

Milyen pályázatok várhatóak az első hullámban?

Ismét kiírásra kerülhet a nagy népszerűségnek örvendő vállalati képzéseket támogató pályázat utódja. Ennek keretében a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által akkreditált szakmai és nyelvi képzésre igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást a KKV-k. Várható támogatás az üzleti folyamatok hatékonyságát növelő vállalatirányítási információs rendszerek (ERP - Enterprise Resource Planning) bevezetésére és ahhoz kapcsolódóan hardverek beszerzésére és tanácsadás igénybevételére is.

Azok a kkv-k is készülhetnek, amelyek eszközbeszerzéseket terveznek. Az ezt támogató pályázati kiírások is elindulnak. Lehetőséghez jutnak azon cégek is, amelyek komplex fejlesztéseket terveznek (eszközbeszerzés, ingatlanfejlesztés, informatikai fejlesztés, képzés, irányítási rendszerek bevezetése, stb.). Mindegyik kiírás ún. automatikus, gyorsított bírálatú lesz és a szerencsés nyertesek a pályázat beadásától számítva 1-2 hónapon belül nemcsak az eredményt tudják meg, hanem a feltételek teljesülése esetén a Támogatási Szerződést is megköthetik.

Az Új Széchenyi Terv keretében lesznek teljesen új konstrukciók is

Elindulhat egy gyorsított bírálatú és egyszerűsített innovációs pályázat a kkv-k számára. A kisebb méretű innovációs projektek támogatására az elmúlt években nem volt lehetőség. Teljesen újfajta kiírások is lesznek, megjelennek azok a pályázatok, amelyekben kombinálják a visszatérítendő (pl. hitel) és a vissza nem térítendő támogatásokat. Ezeknél a konstrukcióknál a KKV-k az önrész előteremtéséhez is hatalmas segítséget kapnak. Azon cégeknek sem kell sokat várni, amelyek telephelyfejlesztéshez, komolyabb innovációs projektekhez, szálláshelyfejlesztéshez várnak vissza nem térítendő támogatást.

Hogyan segíti az Új Széchenyi Terv a munkahelyteremtést?

A pályázni szándékozó vállalatoknak a legtöbb kiírásnál kötelezettséget kell majd vállalniuk a bázislétszámuk fenntartása, illetve új munkahelyek teremtésére. De nem csak kötelezettségként jelenik meg a munkahelyteremtés. Lesznek olyan új kiírások, amelynek keretében munkahelyteremtésre kapnak pénzt (vissza nem térítendő bértámogatást) az arra érdemes vállalkozások. A speciálisan hátrányos helyzetű célcsoportok számára munkahelyet teremtő vállalkozások is jelentős támogatást élvezhetnek majd.

Hogyan érdemes készülni a pályázatokra?

Az Új Széchenyi Terv keretében érdemes lesz kihasználni a lehetőségeket a vállalkozások számára és már most elkezdeni a felkészülést, mert nem csak pályázati, hanem pályázói dömping is várható. A gyorsított bírálatú pályázatoknál pedig az időtényezőnek kulcsszerepe lesz: aki hamarabb pályázik, nagyobb eséllyel nyerhet.

Elengedhetetlen, hogy a potenciális pályázók megfelelő szakmai segítséggel, akár pályázati tanácsadó céget igénybe véve, stratégiai szemmel tekintsenek az új kiírásokra. A felkészülés keretében át kell tekinteni az üzleti célokat, a tervezett beruházásokat. Fontos felmérni, hogy a vállalkozások mekkora saját forrást képesek biztosítani a pályázatokhoz, szükséges-e hitelfelvétel. Ebben az esetben arra is figyelni kell, hogy a támogatás (az előleget leszámítva) utólag érkezik, a számlákat azonban hamarabb kell kifizetni, és a támogatás folyósítására akár néhány hónapot is várni kell. A hitel igénybevételével a támogatás megérkezéséig sem kerülhet veszélybe a vállalkozás likviditása.

Dr. Körmendy Zsófia, a 4 Tender Hungary ügyvezetője szerint fontos felmérni, hogy milyen kötelezettségeket tudnak vállalni (árbevétel növekedés, létszámnövelés, stb.) a pályázók, komoly bajba kerülhet ugyanis az a vállalat, amelyik a vállalásait nem tudja majd teljesíteni. Ilyen esetben nem csak a megkapott támogatást kell majd visszafizetni, hanem jelentős büntetőkamatot is. Éppen ezért alaposan fel kell mérnie a pályázóknak, hogy - támogatással - képesek-e új munkahelyek teremtésére (beleértve az atipikus foglalkoztatási formákat is).

Az ügyvezető azt javasolja, hogy aki új munkaerő felvételét tervezi, várja meg a néhány nap múlva megjelenő kiírásokat. Gyakorlati tapasztalat, hogy a cégek nincsenek felkészülve a pályázatokkal járó megnövekedett adminisztrációs teherre. Érdemes erre egy külön személyt kijelölni, vagy pályázati tanácsadó céget igénybevenni, hogy egy kézben fussanak össze a folyamatok. Ezen kívül, kell valaki, aki tartja a kapcsolatot a közreműködő szervezetekkel, a pályázatírásban közreműködőkkel. Az érdeklődők a sikeres pályázás érdekében, minél hamarabb térképezzék fel a potenciális szállítókat, a piaci árakat, kérjenek árajánlatokat. Fontos figyelni arra is, hogy a pályázónak ne legyen köztartozása (akár egy adminisztrációs hibából fakadó néhány forintos eltérés is jelentősen késleltetheti a támogatáshoz való hozzájutást).